Opslag

De specifieke energie-inhoud van waterstof op basis van gewicht (120 MJ/kg) is erg hoog terwijl de specifieke energie-inhoud op basis van volume relatief laag (10,8 MJ/nm³) is. Dit maakt dat de compacte opslag van energie in de vorm van waterstof een uitdaging is.

Wat betreft opslag van waterstof kunnen de volgende opties onderscheiden worden:

  • gas onder druk
  • vloeistof
  • metaalhydride

Gas

Meestal wordt waterstof opgeslagen onder de vorm van gecomprimeerd gas. Klassiek wordt momenteel een druk gebruikt van 200 bar. Ook de eerste prototypes van voertuigen werkend op waterstof werken met een druk van 200 bar, maar tegenwoordig gebruiken voertuigen 700 bar.

Vloeistof

Waterstof met een temperatuur lager dan -252 °C kan in vloeibare vorm opgeslagen en getransporteerd worden. Er is dan continu een bepaalde hoeveelheid waterstof die verdampt (boil-off); voordeel is dat bij waterstof in vloeibare vorm de werkdruk laag is. Het vloeibaar maken en houden van waterstof vereist evenwel hoge investeringskosten en brengt energieverliezen met zich mee.

Metaalhydride

In een metaalhydride wordt waterstof chemisch gebonden aan de atomen van een metaal (meest gebruikt zijn legeringen van Mg, Ni, Fe en Ti). Tijdens de vorming van de hydride dient warmte afgegeven te worden, terwijl bij het vrijmaken van de waterstof warmte toegevoerd dient te worden.

Ook worden ontwikkelingen gemeld op gebied van waterstofopslag via nanotubes en nanofibers.
Terug naar boven

Nieuwsbrief

Nu inschrijven
Congres

Onze partners

Bekijk al onze partners