HomeH2-productieWaterstof uit zonne-energiePrint deze pagina

Waterstof uit zonne-energie

 

In dit project binnen "Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland" wordt de directe productie van waterstof uit zonlicht onderzocht. Zonlicht wordt omgezet in elektrisch vermogen aan de hand van fotovoltaïsche cellen en vervolgens aangewend voor het splitsen van water moleculen met behulp van een electrolyzer. De mogelijkheden van het samenbrengen van de functionaliteiten van fotovoltaïsche cellen en een electrolyzer in één structuur worden onderzocht. Het onderzoek legt zicht toe op de ontwikkeling van halfgeleider structuren die zonlicht absorberen, en de opgewekte fotostroom onmiddellijk gebruiken voor het splitsen van water in waterstof en zuurstof. De geproduceerde waterstof wordt opgevangen en gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, met behulp van een brandstofcel. Het onderzoek legt zicht toe op de fabricatie van III-V halfgeleiders, en de optische, elektrische en chemische karakterisatie. Naast de ontwikkeling van halfgeleiderlagen voor directe foto electrolyse, worden ook twee demonstratie set-ups gebouwd. De eerste demonstratie set-up bestaat uit een zonnevolger met concentrator spiegels met een oppervlakte van ongeveer 1 m². Deze zonnevolger laat toe om de beweging van de zon te volgen doorheen de dag en het zonlicht te concentreren op een fotovoltaïsch module. Een electrolyzer zet vervolgens het elektrisch vermogen om in waterstof. Waterstofgas wordt opgevangen in een opslagtank en kan worden aangewend voor de productie van elektrische energie aan de hand van een brandstofcel. In de tweede demonstratie set-up worden de fotovoltaïsch cellen en electrolyzer vervangen door één III-V structuur met beide functionaliteiten.

Partner

IMEC:
Voert het onderzoek uit en bouwt de demonstratie set-ups.

Terug naar boven

Nieuwsbrief

Nu inschrijven
Congres

Onze partners

Bekijk al onze partners